ALBANIJA
TIRANA - DRAČ - KRUJA - SKADAR - ARDENICA
BERAT - VALONA - ĐIROKASTRA - SARANDA - BUTRINT
6 DANA – AVIO / AUTOBUS

 

Polazak: 28.04.2016.
Povratak: 03.05.2016. 


1.DAN Beograd - Tirana - Drač
Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla 2 sata pre poletanja aviona. Let za Tiranu u 13:20h. Dolazak u Tiranu u 14:30h. Transfer do grada i priključenje grupi koja dolazi autobusom. Odlazak na razgledanje grada: Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalni-istorijski muzej, Skenderbegov trg... Nastavak putovanja i dolazak u Drač u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.DAN Drač - Kruja - Skadar - Drač
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Kruju, rodno mesto jednog od najčuvenijih Albanskih junaka Skender bega. Kruja je jedan od najlepših gradova Albanije. Videćete Skender begovu tvrđavu (podignuta između 5 i 6v.) u okviru koje se nalazi i muzej. Posetićete i karakterističan stari bazar gde se mogu naći ručno rađeni ćilimi, proizvodi od alabastera i mnoge druge rukotvorine... Nastavak putovanja za Skadar. Po dolasku obilazak centra grada, arheološkog i etnografskog muzeja. Obilazak Skadra na Bojani (tvrđava Rozafa) u okviru koje se nalazi i mali muzej. Sa ogromne i dobro očuvane tvrđave pruža se predivan pogled na grad i na jezero. Povratak u Drač. Kraći odmor. Slobodno vreme za večernju šetnju gradom. Povratak u hotel. Noćenje.
3.DAN Drač - Ardenica - Berat - Valona
Doručak. Napuštanje hotela i odlazak na razgledanje Drača, jednog od najstarijih gradova Evrope. Osnovan je 627.g.b.c. i drugi je grad po veličini u Albaniji. Sa svojim kilometarski dugim plažama najatraktivnije je letovalište u Albaniji. Videćete Antički amfiteatar iz II v.- najveći na Balkanu, posetiti stari deo grada i arheološki muzej. Polazak za Ardenicu. Obilazak pravoslavnog manastira Ardenica iz 10 v... Nastavak putovanja za Berat (pod zaštitom UNESCO-a). Grad je osnovan još u 4 v.b.c. i poznat je kao “grad sa 1000 prozora“. Videćete crkvu Svete Trojice, crkvu Svetog Arhanđela Mihaila, Nacionalni muzej Onufri - posvećen jednom od najčuvenijih fresko i ikonopisaca 16. veka, srednjovekovnu tvrđavu iz 13. veka koja je i danas naseljena pretežno pravoslavnim stanovništvom, kraljevsku džamiju... Nastavak putovanja za Valonu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4.DAN Valona - Đirokastra - Saranda
Doručak. Kaći obilazak Valone, jednog od većih primorskih gradova u Albaniji i poznatoj albanskoj luci na Jonskom moru. Osnovan je u VI v.b.c kao grčka kolonija, a kasnije su se mnoga carstva sukobljavala oko prevlasti. Danas je Valona druga luka po veličini u Albaniji, značajan trgovački i industrijski centar, sa razvijenim ribolovom i tekstilnom industrijom. Nastavak putovanja za Đirokastru (pod zaštitom UNESCO-a), rodno mesto Envera Hodže. Nazivaju ga i “kameni grad“ jer je specifičan po kamenim kućama čiji su i krovovi od kamena. Obićićete i dvorac Đirokastra koji dominira gradom. Za vreme komunističkog režima služio je i kao zatvor, a danas se tu održavaju festivali. Polazak za Sarandu, poznato letovalšte na jugu Albanije, pretežno nastanjeno stanovništvom grčkog porekla. Smeštaj u hotel. Noćenje.
5.DAN Saranda - Butrint - Tirana
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Butrint (pod zaštitom UNESCO-a). Grad se nalazi na jednom malom poluostrvu na slanom jezeru Pelodes, u gustom zelenilu. Sačuvane su građevine iz raznih perioda: helenistički bedemi sa tzv. lavljom kapijom, rimske terme, asklepion, svetilište Minerve, gimnazion... Zatim tu su i vizantijska bazilika, baptisterijum, vencijanska kula i tvrđava čuvenog zlikovca Ali Paše. Polazak za Tiranu i dolazak u kasnim popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
6.DAN Tirana - Beograd
Doručak. Slobodno pre podne. Transfer do aerodroma. Let za Beograd u 15:00h. Dolazak u Beograd u 16:10h.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 295€
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intese
Plativo u 8 rata /oktobar-maj/ čekovima građana
ZA UPLATU U CELOSTI DO 15.11.2015. CENA 265€

 

Aranžman obuhvata:
- avionski prevoz Beograd-Tirana-Beograd
- prevoz modernim turisičkim autobusima
- 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Draču
- 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Valoni
- 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Sarandi
- 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Tirani
- razgledanje gradova prema programu
- troškove organizacije putovanja 

Aranžman ne obuhvata:
- aerodromsku taksu cca. 92€ (podložna promeni)
- doplatu za 1/1 sobu 70 € (na upit)
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- ulaznice za kulturno-istorijske znamenitosti
- individualne troškove putnika

 


Rok za prijavu: 20.03.2016. ili do popune mesta.
Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u slučaju manjeg broja prijavljenih, ne manjeg od 30, doplata je 25€.
Organizator zadržava pravo da u slučaju izmene cene prevoza, deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenjih putnika i slično izmeni cenu aranžmana za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje. Svi ostali uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja agencije organizatora, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Falcon Tours.

Cene ulaznica (1 Eur= 140 Leka:

* Nacionalni Muzej Tirana……….......................... 2.0 Eur

* Skenderbeg Muzej (Kruja castle).............1.5 Eur (200 Leka)

   ulazak na tvrđavu                                                50 Leka

* Ethnografski Muzej (Kruja castle).…………..…..1.5 Eur

* Archaeological Museum Durres......................…1.5 Eur

* Butrint Ruins i Ali Pasha castle........................... 3.5 Eur

* Gjirokastra Castle............................................... 1.5 Eur

* Etnografski muzej/rodna kuća Enver Hodza… .1.5 Eur

* Onuphri Museum Berat.......................................1.5 Eur

* Apolonija …………………................................... 1.5 Eur

*Skadar - Tvrđava Rozafa......................................1.5 Eur

* Tvrđava Berat .......................................................1 Eur