Izrael i Jordan

Sveta zemlja i arheološki biseri Bliskog istoka
JERUSALIM -  TEL AVIV – JAFA – KESARIJA – HAIFA – NAZARET KANA GALILEJSKA – TIBERIJAS – GORA BLAŽENSTVA – TABA KAPERNAUM – GORA TAVOR – TIBERIJAS – DŽERAŠ – PETRA AKABA – MASADA – MRTVO MORE

8 dana avionom i autobusom

Ovaj program obuhvata u Izraelu mesta klasičnog hodočašća –baziliku nad pećinom Rođenja u Vitlejemu, baziliku Blagovesti u Nazaretu, svetilišta na Maslinskoj i Sionskoj gori, Via Dolorosu, Sveti grob i Zid plača u Jerusalimu,  na Galilejskom jezeru mesta vezana za Hristovo delovanje – Goru Tavor, Goru Blaženstava, baziliku Umnožavanja hlebova i ribe, Kapernaum... Kupola na steni i džamija Aksa podsećaju da je Jerusalim takođe treće sveto mesto islama. Osim toga, videćete pustinju Negev i Masadu i doživećete jedinstveno iskustvo na planeti – plutanje u Mrtvom moru! Ako biste u Jordanu – pa i na celom Bliskom istoku – imali vremena za samo jedno mesto, to bi bila svakako Petra, drevna prestonica Nabatejske kraljevine koja se razvila unosnom trgovinom na putu svile i začina! Njena lepota potiče od retkog spoja divljine i promišljenog sklada, od elegancije njenih arhitektonskih linija u stilu Asirije, Vavilona, Persije i rimskih hramova. Što se Džeraša tiče, on  je najlepši i uz to najočuvaniji grčko-rimski grad Levanta, kako po planu, tako i po arhitekturi.

POLAZAK: U PRIPREMI 2018

1. dan: Let Beograd – TelAviv – Jafa - Kesarija – Haifa - Nazaret – Kana Galilejska –Tiberijas
Sastanak putnika na beogradskom aerodromu 2 sata pre leta.. Poletanje aviona u 07:25 sati. Dolazak u TelAviv u 11:15 sati. Nakon carinskih formalnosti odlazak do Jafe, najstarijeg dela Tel Aviva, gde će biti kraća pauza.  Nakon Jafe odlazak do Kesarije Primorske i razgledanje ostataka nekadašnjeg sedišta rimskih namesnika Judeje – pozorište, palata, hipodrom, akvedukt... U nastavku, obilazak Haife, panoramski pogled na Bahajske vrtove, poseta manastiru Stela Maris i Ilijinoj pećini na gori Karmel. Nakon Haige, odlazak u Nazaret i poseta bazilici Blagovesti i crkvi arhanđela Gavrila s Marijinim izvorom. Zatim poseta Kani Galilejskoj, gde je Isus na svadbi izveo prvo čudo pretvorivši vodu u vino. Dolazak u Tiberijas na obali Galilejskog jezera, smeštaj u hotel, večera i noćenje.
2. dan: Gora Blaženstava – Tabha – Kapernaum – Gora Tavor – Tiberijas
Doručak. Poseta Gori Blaženstava iz čuvene Isusove propovedi na gori, zatim u Tabi, poseta crkvi posvećenoj čudu Umnožavanja hlebova i ribe, te crkvi Petrovog prvenstva, koja čuva uspomenu na čudotvorno ribarenje, kao i Kafarnaumu, Isusovom gradu sa starom sinagogom i Petrovom kućom. Pauza za ručak u restoranu na obali Galilejskog jezera (specijalitet je tilapia ili riba sv. Petra). Popodne odlazak na goru Tavor, mesto Hristovog Preobraženja. Povratak u hotel, večera i noćenje.
3. dan: Tiberijas – izraelsko-jordanska granica –Gerasa (Džeraš) – Petra
Doručak. Prelazak izraelsko- jordanske granice i odlazak u antičku Gerasu (Džeraš), čudesno očuvan primer klasičnog grada iz helenističkog doba – Hadrijanov slavoluk, pozorišta, Zevsov hram, forum, cardo, agora, nimfeum, Artemidin hram,kupatila, ulice s porticima i slavolucima, brojne crkve... Pauza za ručak i odlazak za Petru preko Amana, s usputnim pauzama na putu. Po dolasku u Petru, smeštaj u hotelu, večera i noćenje.
4. dan: Petra – Akaba
Doručak. Razgledanje Petre, prestonice nestale kraljevine Nabatejaca i jednog od svetskih čuda. Nabatejski Arapi, koji su je klesali, nisu imali svoju arhitektonsku tradiciju. Živeći od trgovine kao pratioci karavana, pozajmljivali su stilove od naroda s kojima su trgovali i prilagodili ih svom pustinjskom okruženju. U liticama peščara isklesali su grobnice u stilu rimskih hramova, ali i arhitektonske oblike starogBliskogistoka – Asirije, Vavilona i Persije – stvorivši u peščari kratak izvod svega najboljeg iz antičkog doba, mikrokosmos Zapada i
Istoka, antičkog grada koji je bio prestonica nabatejskog naroda. Prolazak kroz kanjon Sik, „Riznica” (Hazna), brojna pećinska svetilišta,pozorište, cardo maximusi slavne grobnice nabatejske kraljevske porodice,isklesane u steni El Hutba... Pauza za ručak. Odlazak u Akabu, letovalište na Crvenom moru. Smeštaj u hotel, večera i noćenje.
5. dan: Akaba – Masada – Mrtvo more – Jerusalim/Vitlejem  
Doručak. Prelazak izraelsko-jordanske granice kod Ejlata, dolazak u Akabu, smeštaj u hotelu, večera i noćenje. Poseta Masadi predstavlja jednu od najdubljih impresija koju čovek može poneti iz Izraela. Odlazak žičarom do vrha ovog prirodnog utvrđenja koje je bilo poslednje uporište jevrejskih ustanika protiv Rima (66–73): palata, cisterne, kazamtske zidine, Irodova spektakularna vila, kolumbarijum itd. Kupanje u Mrtvom moru. Odlazak u Jerusalim ili Vitlejem, smeštaj u hotel, večera i noćenje.
6. dan: Jerusalim / Vitlejem
Doručak. Pogled na Jerusalim s Maslinske gore i poseta crkvi Dominus flevit (Suze Gospodnje), Getsimanskom vrtu i crkvi Hristove agonije, kao i Marijinom grobu. Na Sionskoj gori, poseta Sobi Tajne večere i Davidovom grobu. Odlazak do Zida plača, najsvetijeg mesta jevrejske molitve. Povratak u Vitlejem i poseta crkvi Hristovog rođenja. Večera i noćenje.
7. dan: Jerusalim / Vitlejem
Doručak. Odlazak na Hramovni breg, mesto nekadašnjeg jevrejskog hrama, gde se danas nalaze Kupola na steni i džamija Aksa. Zatim poseta bazilici sv. Ane i banji Vitezdi, prolazak Via Dolorosom ili Hristovim stradalnim putem i poseta crkvi Vaskrsenja (Golgota i Hristov grob). Slobodno vreme u Jerusalimu, povratak u Vitlejem, večera i noćenje.
8. dan: Vitlejem / Jerusalim – aerodrom Tel Aviva i let za Beograd
Doručak. Transfer na aerodrom. Let za Beograd u 13:50 časova. Sletanje u Beograd u 15:55h.

Cena aranžmana: U PRIPREMI

u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu

 

Aranžman uključuje:
-avio prevoz na relaciji Beograd-Tel Aviv-Beograd
-transfer aerodrom-hotel-aerodrom
- 2 polupansiona u Tiberijasu
- 1 polupansion u Petri
- 1 polupanion u Akabi
- 3 polupansiona u Jerusalimu/Vitlejemu
- razgledanja u pratnji stručnog vodiča prema program
- ulaznice za kulturno - istorijske znamenitosti navedene u program
- troškove organizacije i vođstva puta

Aranžman ne uključuje:
- aerodromske takse cca 89€ (podložne promeni)
-doplatu za 1/1 sobu: 150€ (na upit)
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- pogranične takse:  45€
- napojnice za osoblje hotela i vozače, koje su u zemljama bliskog istoka uobičajene: 30€
- individualne troškove putnika

VAŽNA NAPOMENA:
Vize: državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) nisu potrebne vize za navedene zemlje. Postoji mogućnost da putnicima koji su posetili određene arapske zemlje ne bude dozvoljen ulazak u Izrael.

Rok za prijavu:
Program je rađen na bazi od minimum 25 putnika